Python i Django - czym są fundamenty naszych stron?

Tworząc strony internetowe korzystamy z nowoczesnych technologii. Python i Django to dla nas podstawowe narzędzia pracy, od strony programistycznej.

Pod tzw. "maską", strona internetowa to program (lub programy), mający za zadanie "słuchać" nadchodzących zapytań, przetwarzać je i w odpowiedni sposób na nie odpowiadać.

Absolutnym fundamentem jest dla nas Python - nowoczesny, obiektowy, język programowania. Może on służyć do wielu celów, w tym oczywiście do zastosowań związanych z technlogiami webowymi.

Django, jako drugi, ale nie mniej ważny dla nas element, to framework języka Python - mówiąc w skrócie jego rozwinięcie w stronę webdevelopmentu.

Zdecydowana większość stron internetowych (szczególnie w polskich warunkach) powstaje w oparciu o język PHP - my postanowiliśmy pójść inną drogą. Trudno byłoby jednak powiedzieć, że jest to droga gorsza, czy nieprzetestowana - z tego typu rozwiązań korzystają serwisy takie jak NASA, Instagram, Mozilla, czy National Geographic.